Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmullen (WA16509132)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmullen (WA16509132)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6655896
SWEREF99 TM Östlig: 426470

RT 90 2,5 gon V - X: 6659100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381570

WGS84 Latitud: 60.0336830625
WGS84 Longitud: 13.680338031

ETRS-89 Latitud: 60.03368
ETRS-89 Longitud: 13.68033

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Värmullen
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Värmullen
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Värmullen
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha64S Värmullen södra delen
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha64S Värmullen södra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen DDT En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1993 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2008 2008
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 1993 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenPrioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink