Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Gransjön (SE666011-133209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Granån nedströms Stora Gransjön (WA16387660)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-05-08 15:45 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6656302
SWEREF99 TM Östlig: 377008

RT 90 2,5 gon V - X: 6660110
RT 90 2,5 gon V - Y: 1332090

WGS84 Latitud: 60,02549
WGS84 Longitud: 12,79300

ETRS-89 Latitud: 60.02548
ETRS-89 Longitud: 12.79298

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar 17STA3294 Granån, ns St Gransjön
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag 17STA3294 Granån, ns St Gransjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1994 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2008 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 2013 -