Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norra Barken (WA45884689)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norra Barken (WA45884689)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norra Barken (WA45884689)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norra Barken (WA45884689)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Smedjebacken - 2061
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6659729
SWEREF99 TM Östlig: 531763

RT 90 2,5 gon V - X: 6661650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486950

WGS84 Latitud: 60.0734577044
WGS84 Longitud: 15.5707402877

ETRS-89 Latitud: 60.07345
ETRS-89 Longitud: 15.57072

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Norra Barken
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Norra Barken
Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Norra Barken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Fisk   En gång 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Alaklor - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Atrazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diklormetan - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Simazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trifluralin - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trikloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Terbutryn - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Koltetraklorid - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tetrakloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dikofol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bifenox - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diklorvos - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Heptaklor - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Triclosan - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCCP - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Glyfosat - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklofenak - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVerifieringsprovtagning DalarnaFisk