Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmullen (WA16509132)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmullen (WA16509132)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6658448
SWEREF99 TM Östlig: 425029

RT 90 2,5 gon V - X: 6661671
RT 90 2,5 gon V - Y: 1380160

WGS84 Latitud: 60.0563338074
WGS84 Longitud: 13.6535603847

ETRS-89 Latitud: 60.05633
ETRS-89 Longitud: 13.65354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha64N Värmullen, norra viken
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Värmullen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1991 -
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2011 2011
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2011 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton