Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ämten (WA43677845)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ämten (WA43677845)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ämten (WA43677845)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 13:40 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6664633
SWEREF99 TM Östlig: 431146

RT 90 2,5 gon V - X: 6667784
RT 90 2,5 gon V - Y: 1386355

WGS84 Latitud: 60,1129295188225
WGS84 Longitud: 13,7613041439067

ETRS-89 Latitud: 60.11115
ETRS-89 Longitud: 13.64997

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha48 Ämten, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1991 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1991 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 2011