Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Övre Fryken (WA25265458)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Övre Fryken (WA25265458)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6666576
SWEREF99 TM Östlig: 390739

RT 90 2,5 gon V - X: 6670221
RT 90 2,5 gon V - Y: 1345953

WGS84 Latitud: 60.1215687799
WGS84 Longitud: 13.0337285118

ETRS-89 Latitud: 60.12156
ETRS-89 Longitud: 13.03372

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar ÖF3 Övre Fryken, Torsby
SRK, Norsälven Bottenfauna ÖF3 Övre Fryken, Torsby
SRK, Norsälven Sedimentundersökning ÖF3 Övre Fryken, Torsby
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar ÖF3 Övre Fryken, Torsby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna MILA Var tredje år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen TOC annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1998 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2019 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, NorsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton