Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bäsingen (WA20806643)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bäsingen (WA20806643)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bäsingen (WA20806643)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bäsingen (WA20806643)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Avesta - 2084
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6669335
SWEREF99 TM Östlig: 575933

RT 90 2,5 gon V - X: 6670720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531250

WGS84 Latitud: 60,15388524
WGS84 Longitud: 16,3677794

ETRS-89 Latitud: 60.15388
ETRS-89 Longitud: 16.36777

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Växtplankton Bäsingen
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Bäsingen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 1996 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1991 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2015 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1990 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Triclosan - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater - 2008 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve