Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Knon (SE667307-138723)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Framsjön (WA39048725)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Framsjön (WA39048725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Framsjön (WA39048725)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 12:35 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6669720
SWEREF99 TM Östlig: 430567

RT 90 2,5 gon V - X: 6672880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385838

WGS84 Latitud: 60.1584947861
WGS84 Longitud: 13.7491609268

ETRS-89 Latitud: 60.15849
ETRS-89 Longitud: 13.74914

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton Ha32V Framsjön (Knon) västra delen
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha32V Framsjön (Knon) västra delen
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha32V Framsjön (Knon) västra delen
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha32V Framsjön (Knon) västra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1997 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1997 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1997 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1999 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1992 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton