Västra örsjön utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE668280-138319
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Örsjön (SE668280-138319)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsjöbäcken (WA29142277)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-15 08:24 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6679601
SWEREF99 TM Östlig: 427800

RT 90 2,5 gon V - X: 6682800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383190

WGS84 Latitud: 60,24672
WGS84 Longitud: 13,69580

ETRS-89 Latitud: 60.24671
ETRS-89 Longitud: 13.69579

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar 17STA3186 Västra örsjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2013 2013