Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Finnhytte-Dammsjön (WA38457903)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Finnhytte-Dammsjön (WA38457903)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Finnhytte-Dammsjön (WA38457903)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Finnhytte-Dammsjön (WA38457903)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Hedemora - 2083
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6687804
SWEREF99 TM Östlig: 567240

RT 90 2,5 gon V - X: 6689300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1522780

WGS84 Latitud: 60,32120036
WGS84 Longitud: 16,21736708

ETRS-89 Latitud: 60.32119
ETRS-89 Longitud: 16.21736

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Växtplankton S22 Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar S22 Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Fisk i sjöar S22 Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar S22 Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Sediment i sjöar S22 Finnhytte-Dammsjön
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar S22 Finnhytte-Dammsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1994 -
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 1996 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve