Laggarboån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE669396-153892
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oppsjöån (SE669400-153893)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Dalälven
Startår
2005
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6692661
SWEREF99 TM Östlig: 583323

RT 90 2,5 gon V - X: 6693962
RT 90 2,5 gon V - Y: 1538927

WGS84 Latitud: 60,36181498
WGS84 Longitud: 16,51045718

ETRS-89 Latitud: 60.36181
ETRS-89 Longitud: 16.51045

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV701 Laggarboån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2005 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2005 2008