Saxdalen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE669473-145738
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Saxdalen (WA56053102)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Saxdalen (WA56053102)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Saxdalen (WA56053102)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Saxdalen (WA56053102)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Ludvika - 2085
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1978
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6692432
SWEREF99 TM Östlig: 501804

RT 90 2,5 gon V - X: 6694730
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457380

WGS84 Latitud: 60,36832
WGS84 Longitud: 15,03271

ETRS-89 Latitud: 60.36832
ETRS-89 Longitud: 15.03270

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Saxdalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1978 2009