Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kårebolssjön (WA81851113)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kårebolssjön (WA81851113)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kårebolssjön (WA81851113)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kårebolssjön (WA81851113)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6697403
SWEREF99 TM Östlig: 412679

RT 90 2,5 gon V - X: 6700794
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368280

WGS84 Latitud: 60.4035297611
WGS84 Longitud: 13.4150409034

ETRS-89 Latitud: 60.40352
ETRS-89 Longitud: 13.41503

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton To130 Kårebolssjön, djuphålan
SRK, Klarälven Bottenfauna To130 Kårebolssjön, djuphålan
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar To130 Kårebolssjön, djuphålan
SRK, Klarälven Påväxt To130 Kårebolssjön, djuphålan
SRK, Klarälven Sedimentundersökning To130 Kårebolssjön, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Påväxt-kiselalger
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton