Stöllsjön utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670083-136706
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stöllsjön (WA14418743)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stöllsjön (WA14418743)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stöllsjön (WA14418743)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 10:53 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1987
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6697424
SWEREF99 TM Östlig: 411459

RT 90 2,5 gon V - X: 6700830
RT 90 2,5 gon V - Y: 1367060

WGS84 Latitud: 60.4034534991
WGS84 Longitud: 13.3929028105

ETRS-89 Latitud: 60.40345
ETRS-89 Longitud: 13.39289

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar 17STA0013 Stöllsjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1987 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH