Liss-Granan granutäppan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670788-139661
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Liss-Granan (WA38583573)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Liss-Granan (WA38583573)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Liss-Granan (WA38583573)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Liss-Granan (WA38583573)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Vansbro - 2021
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Västerdalälven
Startår
1993
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6704831
SWEREF99 TM Östlig: 440905

RT 90 2,5 gon V - X: 6707880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396610

WGS84 Latitud: 60,47532707
WGS84 Longitud: 13,9250532

ETRS-89 Latitud: 60.47532
ETRS-89 Longitud: 13.92503

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Liss-Granan granutäppan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning   10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   10 gånger per år 1993 2007
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 10 gånger per år 1993 2007