Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ottnaren (WA68460419)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ottnaren (WA68460419)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ottnaren (WA68460419)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ottnaren (WA68460419)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Sandviken - 2181
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6707467
SWEREF99 TM Östlig: 589213

RT 90 2,5 gon V - X: 6708700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545000

WGS84 Latitud: 60,49344794
WGS84 Longitud: 16,6237984

ETRS-89 Latitud: 60.49344
ETRS-89 Longitud: 16.62379

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar 470 Ottnaren, djupområde mellan Lill-ön - Vackervalludden
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar 470 Ottnaren, djupområde mellan Lill-ön - Vackervalludden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1999 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 4 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve