Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ottnaren (WA68460419)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ottnaren (WA68460419)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ottnaren (WA68460419)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ottnaren (WA68460419)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Sandviken - 2181
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6708450
SWEREF99 TM Östlig: 587801

RT 90 2,5 gon V - X: 6709700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1543600

WGS84 Latitud: 60,50257562
WGS84 Longitud: 16,59855008

ETRS-89 Latitud: 60.50257
ETRS-89 Longitud: 16.59853

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar O1 Ottnaren
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar O1 Ottnaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 1986 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink