Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gavelhytteån (WA33920665)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gavelhytteån (WA33920665)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gavelhytteån (WA33920665)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gavelhytteån (WA33920665)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6709519
SWEREF99 TM Östlig: 577191

RT 90 2,5 gon V - X: 6710900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1533000

WGS84 Latitud: 60,5143505
WGS84 Longitud: 16,40586394

ETRS-89 Latitud: 60.51434
ETRS-89 Longitud: 16.40585

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 439 Stor-Göskens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur