Lill-Göskens utl.

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE671230-152902
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lill-Gösken (WA17651229)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lill-Gösken (WA17651229)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lill-Gösken (WA17651229)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lill-Gösken (WA17651229)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6710870
SWEREF99 TM Östlig: 573200

RT 90 2,5 gon V - X: 6712300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529025

WGS84 Latitud: 60,5272202
WGS84 Longitud: 16,33370898

ETRS-89 Latitud: 60.52721
ETRS-89 Longitud: 16.33369

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 429 Lill-Göskens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1986 2011