Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västerdalälven (WA52589012)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västerdalälven (WA52589012)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västerdalälven (WA52589012)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Vansbro - 2021
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Västerdalälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6711791
SWEREF99 TM Östlig: 464800

RT 90 2,5 gon V - X: 6714550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1420600

WGS84 Latitud: 60,5406089043134
WGS84 Longitud: 14,3584366633356

ETRS-89 Latitud: 60.54060
ETRS-89 Longitud: 14.35842

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag 7 Dala Järna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve