V Storsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE671650-155100
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA56430952)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA56430952)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Sandviken - 2181
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6715338
SWEREF99 TM Östlig: 595115

RT 90 2,5 gon V - X: 6716500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1551000

WGS84 Latitud: 60,56272969
WGS84 Longitud: 16,73494264

ETRS-89 Latitud: 60.56272
ETRS-89 Longitud: 16.73493

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar S8 V Storsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar S8 V Storsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var femte år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var femte år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var femte år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var femte år 1986 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var femte år 2002 2011