Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Valsjön (WA30120081)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valsjön (WA30120081)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valsjön (WA30120081)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valsjön (WA30120081)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6717324
SWEREF99 TM Östlig: 607917

RT 90 2,5 gon V - X: 6718330
RT 90 2,5 gon V - Y: 1563830

WGS84 Latitud: 60,57732037
WGS84 Longitud: 16,96939775

ETRS-89 Latitud: 60.57731
ETRS-89 Longitud: 16.96938

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Va12 Valsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Va12 Valsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Va12 Valsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Va12 Valsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var femte år 2006 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 2002 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur