Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA56430952)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA56430952)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Sandviken - 2181
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6717533
SWEREF99 TM Östlig: 601316

RT 90 2,5 gon V - X: 6718620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1557230

WGS84 Latitud: 60,58091575
WGS84 Longitud: 16,84911959

ETRS-89 Latitud: 60.58091
ETRS-89 Longitud: 16.84910

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar 42 Ö Storsjön, 1,2 km V Stensängsholmen
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar 42 Ö Storsjön, 1,2 km V Stensängsholmen
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar 42 Ö Storsjön, 1,2 km V Stensängsholmen
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar 42 Ö Storsjön, 1,2 km V Stensängsholmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2013 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1999 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2006 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 4 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust 1 gång per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve