Valsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE671867-156444
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Valsjön (WA30120081)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valsjön (WA30120081)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valsjön (WA30120081)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valsjön (WA30120081)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2002
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6717671
SWEREF99 TM Östlig: 608523

RT 90 2,5 gon V - X: 6718670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1564440

WGS84 Latitud: 60,58027391
WGS84 Longitud: 16,98063238

ETRS-89 Latitud: 60.58026
ETRS-89 Longitud: 16.98062

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Va13 Valsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Va13 Valsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var femte år 2002 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var femte år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var femte år 2002 2011