Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lövstabukten (WA54159478)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lövstabukten (WA54159478)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lövstabukten (WA54159478)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lövstabukten (WA54159478)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Tierp - 0360
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Karlholmsfjärden och Lövstabukten
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6718170
SWEREF99 TM Östlig: 646818

RT 90 2,5 gon V - X: 6718699
RT 90 2,5 gon V - Y: 1602749

WGS84 Latitud: 60.57
WGS84 Longitud: 17.67

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Karlit AB Växtplankton 15 Karlholmsfjärden 15
RK, Karlit AB Vattenkemi 15 Karlholmsfjärden 15

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Karlit AB Växtplankton Växtplankton   3 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Karlit AB Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1992 -