Ö Storsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE671880-155750
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA56430952)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA56430952)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA56430952)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1986
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6717716
SWEREF99 TM Östlig: 601584

RT 90 2,5 gon V - X: 6718800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1557500

WGS84 Latitud: 60,58249244
WGS84 Longitud: 16,85409635

ETRS-89 Latitud: 60.58248
ETRS-89 Longitud: 16.85408

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar S6 Ö Storsjön
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar S6 Ö Storsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 1986 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 1 gång per år 2002 2011