Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västerdalälven (WA47892183)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västerdalälven (WA47892183)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västerdalälven (WA47892183)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Västerdalälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6716546
SWEREF99 TM Östlig: 435184

RT 90 2,5 gon V - X: 6719670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1391030

WGS84 Latitud: 60,5796088066153
WGS84 Longitud: 13,8171770759419

ETRS-89 Latitud: 60.57960
ETRS-89 Longitud: 13.81716

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag 5 Yttermalung

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve