Faluån (Kristinebron)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE672108-149026
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Faluån (WA26653942)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Faluån (WA26653942)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Faluån (WA26653942)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Faluån (WA26653942)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-01 13:08 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1999
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6719171
SWEREF99 TM Östlig: 534345

RT 90 2,5 gon V - X: 6721080
RT 90 2,5 gon V - Y: 1490260

WGS84 Latitud: 60,60694109
WGS84 Longitud: 15,62729272

ETRS-89 Latitud: 60.60693
ETRS-89 Longitud: 15.62727

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag 26A Kristinebron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1999 2007
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1999 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1999 2008