St Flögsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE672374-140243
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Flögsjön (SE672367-140276)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Vansbro - 2021
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Mellersta Österdalälven
Startår
1978
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6720753
SWEREF99 TM Östlig: 446528

RT 90 2,5 gon V - X: 6723740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402430

WGS84 Latitud: 60,61905004
WGS84 Longitud: 14,02300925

ETRS-89 Latitud: 60.61904
ETRS-89 Longitud: 14.02300

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar St Flögsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1978 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1978 2009