Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Faluån (WA22386587)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Faluån (WA22386587)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Faluån (WA22386587)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6727431
SWEREF99 TM Östlig: 526386

RT 90 2,5 gon V - X: 6729440
RT 90 2,5 gon V - Y: 1482400

WGS84 Latitud: 60,6817000220634
WGS84 Longitud: 15,48304838566

ETRS-89 Latitud: 60.68169
ETRS-89 Longitud: 15.48303

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag 24 Grycken, inlopp
SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag 24 Grycken, inlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger