Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ällingån (SE673586-136772)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ällingån (SE673586-136772)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ällingån (SE673586-136772)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ällingån (WA78581298)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-30 16:51 av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Västerdalälven
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6732165
SWEREF99 TM Östlig: 412053

RT 90 2,5 gon V - X: 6735580
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368080

WGS84 Latitud: 60,71538853
WGS84 Longitud: 13,38822743

ETRS-89 Latitud: 60.71538
ETRS-89 Longitud: 13.38822

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Sälbergsån uppstr dos

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 10 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur