Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lurån (WA45130720)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lurån (WA45130720)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lurån (WA45130720)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lurån (WA45130720)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6734444
SWEREF99 TM Östlig: 534958

RT 90 2,5 gon V - X: 6736350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491060

WGS84 Latitud: 60,74400294
WGS84 Longitud: 15,6411975

ETRS-89 Latitud: 60.74399
ETRS-89 Longitud: 15.64119

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Lurån uppstr bron mynningen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 10 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 10 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur