Dammtjärnsbäcken till Grudmången vägkorsning

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE674075-142648
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oloksån (SE674012-142618)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dammtjärnbäcken (WA86803064)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dammtjärnbäcken (WA86803064)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dammtjärnbäcken (WA86803064)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 14:17 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Siljan
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6738049
SWEREF99 TM Östlig: 470356

RT 90 2,5 gon V - X: 6740750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426480

WGS84 Latitud: 60,77679956
WGS84 Longitud: 14,45572744

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Dammtjärnsbäcken till Grudmången vägkorsning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   10 gånger per år 2000 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 10 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur