Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ycklaren (WA23161338)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ycklaren (WA23161338)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ycklaren (WA23161338)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ycklaren (WA23161338)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6749690
SWEREF99 TM Östlig: 596043

RT 90 2,5 gon V - X: 6750850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1552350

WGS84 Latitud: 60,87079237
WGS84 Longitud: 16,76872669

ETRS-89 Latitud: 60.87078
ETRS-89 Longitud: 16.76871

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag T26 Sundet mellan Yklaren och Östersjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1986 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur