Svarten

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE675532-151457
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svarten (WA61984713)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svarten (WA61984713)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svarten (WA61984713)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svarten (WA61984713)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1972
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6753694
SWEREF99 TM Östlig: 558224

RT 90 2,5 gon V - X: 6755320
RT 90 2,5 gon V - Y: 1514570

WGS84 Latitud: 60,91408523
WGS84 Longitud: 16,07365244

ETRS-89 Latitud: 60.91408
ETRS-89 Longitud: 16.07364

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Svarten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1972 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1972 2006