Bresiljeån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE676360-153225
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Testeboån (WA43052691)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Testeboån (WA43052691)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Testeboån (WA43052691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Testeboån (WA43052691)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
1996
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6762193
SWEREF99 TM Östlig: 575798

RT 90 2,5 gon V - X: 6763605
RT 90 2,5 gon V - Y: 1532254

WGS84 Latitud: 60,98739192
WGS84 Longitud: 16,40097279

ETRS-89 Latitud: 60.98738
ETRS-89 Longitud: 16.40095

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV535 Bresiljeån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1996 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1996 2005