Bresiljeån (Testeboån)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE676362-153220
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Testeboån (WA43052691)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Testeboån (WA43052691)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Testeboån (WA43052691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Testeboån (WA43052691)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
1995
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6762207
SWEREF99 TM Östlig: 575744

RT 90 2,5 gon V - X: 6763620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1532200

WGS84 Latitud: 60,98753092
WGS84 Longitud: 16,39997774

ETRS-89 Latitud: 60.98752
ETRS-89 Longitud: 16.39996

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag T09 Bresiljeån (Testeboån) vid bron m. Jansbo-Kallbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 2011
SRK, Gästriklands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 2011