Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stenån (SE676860-151641)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stenån (SE676860-151641)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stenån (SE676860-151641)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stenån (WA60783930)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-30 16:49 av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6765003
SWEREF99 TM Östlig: 560864

RT 90 2,5 gon V - X: 6766600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1517350

WGS84 Latitud: 61,015195258303
WGS84 Longitud: 16,1258986247468

ETRS-89 Latitud: 61.01519
ETRS-89 Longitud: 16.12589

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV567 Stenån
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Bottenfauna X33_30 Stenån
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Elfiske X33_30 Stenån
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi X33_30 Stenån
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Kiselalger X33_30 Stenån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Bottenfauna Bottenfauna   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Bottenfauna Bottenfauna MISA Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Elfiske Fisk   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2011 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2005 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2005 2007
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen Fosfat Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Försurning   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Försurning pH Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2011 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2005 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2005 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2005 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2005 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2005 2007

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Gävleborgs län, OmdrevsvattendragBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet