Gossatjärnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE677227-151340
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (WA97532712)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (WA97532712)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (WA97532712)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjön (WA97532712)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
2003
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6770622
SWEREF99 TM Östlig: 556846

RT 90 2,5 gon V - X: 6772270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1513400

WGS84 Latitud: 61,06623891
WGS84 Longitud: 16,05326509

ETRS-89 Latitud: 61.06623
ETRS-89 Longitud: 16.05325

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS564 Gossatjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2003 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2003 2006