Tönsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE677845-154174
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärjån (SE677830-154241)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärjån (SE677830-154241)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärjån (SE677830-154241)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skärjån - SE49000
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
2004
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6777156
SWEREF99 TM Östlig: 585104

RT 90 2,5 gon V - X: 6778457
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541746

WGS84 Latitud: 61,11977738
WGS84 Longitud: 16,57955628

ETRS-89 Latitud: 61.11977
ETRS-89 Longitud: 16.57955

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV473 Tönsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2004 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 2006