Djupsjöbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE677926-154011
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Djupsjöbäcken (SE677894-153967)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Djupsjöbäcken (SE677894-153967)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Djupsjöbäcken (SE677894-153967)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skärjån - SE49000
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
2004
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6777942
SWEREF99 TM Östlig: 583462

RT 90 2,5 gon V - X: 6779264
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540114

WGS84 Latitud: 61,12718856
WGS84 Longitud: 16,54945281

ETRS-89 Latitud: 61.12718
ETRS-89 Longitud: 16.54943

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV466 Djupsjöbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2004 2007
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 2007