Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gällsån (WA78490504)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gällsån (WA78490504)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gällsån (WA78490504)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gällsån (WA78490504)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6783232
SWEREF99 TM Östlig: 573672

RT 90 2,5 gon V - X: 6784676
RT 90 2,5 gon V - Y: 1530386

WGS84 Latitud: 61,17662497
WGS84 Longitud: 16,36981568

ETRS-89 Latitud: 61.17662
ETRS-89 Longitud: 16.36981

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV274 Gällsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2006 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Gävleborgs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000