Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Hälsinglands kustvatten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6785811
SWEREF99 TM Östlig: 619846

RT 90 2,5 gon V - X: 6786686
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576604

WGS84 Latitud: 61.188360456
WGS84 Longitud: 17.2293753519

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten Makroalger och gömfröiga växter   Vart annat år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen   annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Totalkväve annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Järn annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Mangan annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen TOC annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 2001 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Hälsinglands kustvattenBottenfauna
Makroalger och gömfröiga växter