Ämåtjärnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE678730-144475
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Orsa - 2034
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Oreälven
Startår
1983
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6784799
SWEREF99 TM Östlig: 488044

RT 90 2,5 gon V - X: 6787300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444750

WGS84 Latitud: 61.1974400049
WGS84 Longitud: 14.7775657735

ETRS-89 Latitud: 61.19743
ETRS-89 Longitud: 14.77756

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar W03 Ämåtjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1984 2007
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1984 2007
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 1983 1995
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2001 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1983 2008
Kalkreferenssjöar, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1983 2008