Märratjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE679000-138922
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Märratjärn (WA61689327)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Märratjärn (WA61689327)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Märratjärn (WA61689327)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Märratjärn (WA61689327)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1985
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6786813
SWEREF99 TM Östlig: 432511

RT 90 2,5 gon V - X: 6790000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1389220

WGS84 Latitud: 61,20988223
WGS84 Longitud: 13,74384261

ETRS-89 Latitud: 61.20987
ETRS-89 Longitud: 13.74383

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Märratjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1985 2009
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1985 2009