Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Voxnan (WA84568106)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Voxnan (WA84568106)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Voxnan (WA84568106)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Voxnan (WA84568106)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Voxnan
Startår
1961
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6798913
SWEREF99 TM Östlig: 574592

RT 90 2,5 gon V - X: 6800350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531500

WGS84 Latitud: 61,31718734
WGS84 Longitud: 16,39313387

ETRS-89 Latitud: 61.31718
ETRS-89 Longitud: 16.39312

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 21095 Voxnan, Sunnerstaholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1961 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1973 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1961 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur