Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Andljusen (WA88858124)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Andljusen (WA88858124)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Andljusen (WA88858124)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Andljusen (WA88858124)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6809299
SWEREF99 TM Östlig: 458842

RT 90 2,5 gon V - X: 6812170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415840

WGS84 Latitud: 61,41538822
WGS84 Longitud: 14,22893646

ETRS-89 Latitud: 61.41538
ETRS-89 Longitud: 14.22892

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Andljusen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1990 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur