Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6816390
SWEREF99 TM Östlig: 455916

RT 90 2,5 gon V - X: 6819300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1413000

WGS84 Latitud: 61.4787181128
WGS84 Longitud: 14.1724301949

ETRS-89 Latitud: 61.47871
ETRS-89 Longitud: 14.17242

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Skidbågbäcken sk 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1994 2008
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2009 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1994 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 1994 1998