Grottsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682252-155269
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Grottsjön (WA14819552)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grottsjön (WA14819552)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grottsjön (WA14819552)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grottsjön (WA14819552)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE46047
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2000
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6821336
SWEREF99 TM Östlig: 595499

RT 90 2,5 gon V - X: 6822520
RT 90 2,5 gon V - Y: 1552690

WGS84 Latitud: 61,5138207
WGS84 Longitud: 16,79492911

ETRS-89 Latitud: 61.51381
ETRS-89 Longitud: 16.79491

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS119 Grottsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2000 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2000 2010