Vinnfarsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682659-150519
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rösteån (WA16554624)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rösteån (WA16554624)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rösteån (WA16554624)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rösteån (WA16554624)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ovanåker - 2121
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2006
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6824823
SWEREF99 TM Östlig: 547969

RT 90 2,5 gon V - X: 6826597
RT 90 2,5 gon V - Y: 1505190

WGS84 Latitud: 61,55395295
WGS84 Longitud: 15,90269955

ETRS-89 Latitud: 61.55394
ETRS-89 Longitud: 15.90268

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV431 Vinnfarsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2006 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2006 2009